ESG Certification

PowerHUB has extensive experience in sustainable projects across various industries and a team of senior ESG experts. Our team will not only help you measure your ESG performance, identify gaps in your current policies and practices but also provide a roadmap for improvement and alignment with international standards 

citySAFETY

A modern platform that contributes to the security of public space.

  • real-time data collection and their anonymized interpretation
  • notification of the current risk and safety situation
  • evaluation of risk areas and their security level

YOURcity

City development at your fingertips

An interactive platform for effective public participation in urban and municipal planning.

BASELIGHT

Portable Wide Area Lighting

Designed by professionals for professionals. Lighting in an unmatched portable format for maximum logistics benefits.

CES4KIDS

Children and youth empowerment through Decidim digital platform.

WalCycData

Infrastructure data for vulnerable road users

Blockchain4UM

Training and use case definition to leverage Blockchain technologies in urban mobility initiatives.

Evaluation System UM7

UM7 is an effective evaluation management platform.

  • a modern and versatile tool for projects selection 
  • variability of criteria and evaluation processes
  • fast evaluation and delivery of results

CMD - Distribution system for crisis management

A distribution platform that enables effective, fast, and reliable decision-making in crisis situations.

  • saves records on the current status of available aids
  • choice of distribution priorities, filtering by many criteria 
  • data sharing with the dispensing points 

DANUBE ENERGY +

Boost the potential of Young Innovators to pioneer change in energy efficiency inside the Danube Macro-region

VaV softwarové platformy Startup Power Engine

VaV softwarové platformy Startup Power Engine

Unikátní platforma Startup Power Engine pro rozvoj startupů (pro jejich řízení, rozvoj a scoring).

Profile:

Country of Origin: Czech Republic
Industry field: Mobility

Description

Název projektu: VaV softwarové platformy Startup Power Engine

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025217

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - výzva Aplikace VIII.

Doba realizace: 1.9.2021 - 31.5.2023 

Příjemci: BERGHOF SYSTEMS s.r.o., PowerHUB z.ú.

 

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit unikátní technologickou platformu (SOFTWARE) využitelnou pro rozvoj startupů (pro jejich řízení, rozvoj a scoring) s názvem Startup Power Engine.

Dojde k vytvoření unikátní simulační platformy a návazných služeb, které budou efektivně, rychle a kvalitativně na vyšší úrovni rozvíjet každodenní procesy startupů. Bude vyvinuta příslušná metodika, služby a hlavně software, který na základě omezeného množství vstupních dat umožní simulovat vývoj startupu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a umožní tak plánování jeho rozvoje. Výstupem simulace budou data pro strategické řízení a práci se startupy. Unikátní technologická platforma Startup Power Engine bude využitelná pro rozvoj startupů a bude se jednat o simulační platformu (digitální dvojče). 

Cílem je proto za pomoci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout postupy, pravidla, metodiku a software, který na základě omezeného množství vstupních dat umožní simulovat vývoj startupu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a umožní tak plánování jeho dalšího rozvoje.